Webpage.ba - uslovi korištenja

Uslovi korištenja za bolje razumijevanje

Kako koristiti naše proizvode i usluge?

Prava i obaveze?Webpage.ba - uslovi korištenja

Uslovi korištenja

Uslovi korištenja su napravljeni za Vaše bolje razumijevanje korisničkog odnosa sa Webpage.ba, Vaših prava i obaveza tokom posjete Webpage.ba web stranici, kao i prava i obaveza tokom korištenja Webpage.ba proizvoda i usluga.

Korištenje Webpage.ba web stranice, počevši od samog pregleda dostupnog sadržaja stranice podrazumjeva da se u cjelosti slažete sa uslovima korištenja. Molimo pročitajte detaljne Uslove korištenja niže. Hvala.


USLOVI KORIŠTENJA

Uslovi korištenja se određuju za interakciju između korisnika (posjetioca/klijenata) web stranice i DSO Webpage.ba. Glavna Webpage.ba web stranica je sastavljena od različitih web stranica (pod-stranica) kojima upravlja Webpage.ba. Webpage.ba web stranica je dostupna za posjetu i interakciju putem informativnog sadržaja, dinamičkih web elemenata, ili različitih formi, a korištenje Webpage.ba web stranice od strane korisnika bazira se na prihvatanju, bez modifikacije, svih uslova korištenja koji su predstavljeni ovdje.


MODIFIKACIJA USLOVA KORIŠTENJA

Webpage.ba zadržava pravo da promjeni uslove korištenja pod kojima nudi i omogućava Webpage.ba web stranicu korisnicima i da iste uslove aplicira bez prethodne najave.


VEZE PREMA DRUGIM WEB STRANICAMA

Webpage.ba web stranica može sadržavati veze ili linkove prema drugim web stranicama koje nisu pod kontrolom Webpage.ba. Za takve web stranice Webpage.ba ne snosi odgovornost niti ima kontrolu po pitanju sadržaja, veza (linkova) na tim web stranicama i informacija uopšte. Webpage.ba omogućava veze sa eksternim stranicama u cilju eventualnih pogodnosti i dodatnih informacija koje mogu imati za korisnike Webpage.ba web stranice i eksternih web stranica.


NEZAKONITA ILI ZABRANJENA UPOTREBA NIJE DOZVOLJENA

Kao uslov korištenja, korisnik se obavezuje da Webpage.ba web stranicu, kompletan sadržaj, njene proizvode ili usluge neće koristiti u nezakonite ili zabranjene svrhe. Korisnik svojim direktnim ili indirektnim djelovanjem ne smije ni na koji način onemogućiti, preopteretiti, narušiti, usporiti i obezvrijediti funkcionisanje Webpage.ba, a također ne smije onemogućiti korištenje Webpage.ba drugim korisnicima. Korisnik ne može i ne smije koristiti bilo kakve informacije sa Webpage.ba izuzev onih koje su mu namjenski omogućene kroz Webpage.ba, Webpage.ba proizvode i usluge.


KORIŠTENJE KOMUNIKACIJSKIH USLUGA

Webpage.ba može sadržavati chat rooms, forume, personalne stranice, kalendare, stranice sa porukama ili druge komunikacione web stranice ili usluge koje su namijenjene korisniku kako bi imao mogućnost komunikacije sa jednom osobom ili većim brojem osoba javno putem web stranice i web komunikacijskih usluga. Korisnik tokom korištenja bilo koje od komunikacijskih usluga neće:

Webpage.ba zadržava pravo da pregleda materijal i informacije koje se koriste putem komunikacijskih usluga i da isti ukloni ukoliko je prekršena bilo koja od gore navedenih stavki. Također, Webpage.ba zadržava pravo da korisniku koji je povrijedio pravila iz uslova korištenja zabrani korištenje Webpage.ba glavne web stranice, Webpage.ba proizvoda i usluga bez prethodnog upozorenja.

Webpage.ba zadržava pravo da materijale i informacije objelodani ukoliko se ukaže zakonska potreba o službenom uvidu u pojedine informacije. Tokom korištenja komunikacijskih usluga potrebno je biti oprezan i ne davati osobne informacije o sebi ili svojoj djeci. Webpage.ba nije odgovoran za navedene informacije koje korisnici namjerno ili nehotice postavljaju u komunikacijskim uslugama, chat sobama, kontakt formama i slično.


SADRŽAJ, MATERIJALI I INFORMACIJE KOJE KORISNIK PROSLJEĐUJE ZA WEBPAGE.BA

Webpage.ba nije vlasnik informacija, sadržaja, slika, video sadržaja i ostalih informacija koje korisnici prosljeđuju prema Webpage.a u svrhu traženja odgovora, dobijanja informacija, izrade web stranica, zakup serverskog prostora i ostalih Webpage.ba proizvoda i usluga. Slanjem navedenih materijala prema Webpage.ba, korisnik se slaže da Webpage.ba iste koristi, distribuira, kopira, javno obznanjuje i reklamira u svojstvu Webpage.ba poslovnog sadržaja, uz Vaše prihvaćanje ovih Uslova Korištenja. Za isto korisnik neće dobiti ni tražiti bilo kakvu kompenzaciju od Webpage.ba.


ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Ukoliko se desi da se u sadržaju web stranice pojavi gramatička, tipografska, ili pojedina konfiguracijska pogreška, istu ćemo detaljno pregledati i otkloniti kako bi sadržaj koji se nudi korisniku uvijek bio adekvatan i tačan u odnosu na ponuđene proizvode ili usluge.

Informacije, sadržaj, slike, video sadržaj, savjeti koje dobijete putem Webpage.ba ne mogu biti adekvatni za Vaše osobne, medicinske, finansijske ili druge odluke i akcije i za takve trebate potražiti savjet od profesionalnih stručnjaka iz specifičnih polja djelovanja i profesija.

U najvećoj mjeri, u okviru važećeg zakona, Webpage.ba neće biti odgovoran za direktne ili indirektne slučajeve nastalih šteta, koje uključuju, ali nisu limitirane na štete gubitka podataka, gubitak profita (koji može biti povezan sa korisničkim korištenjem Webpage.ba kao korisnik-posjetioc), gubitak performansi web stranice, usporavanje web stranice, nedostupnost Webpage.ba proizvoda i usluga, nedostupnost aplikacija i software-a.

Ukoliko se iz bilo kojeg razloga ne slažete sa dijelom ili u cijelosti sa Uslovima Korištenja, možete svojevoljno prestati koristiti Webpage.ba web site, Webpage.ba proizvode i usluge. Također, ukoliko korisnik povrijedi pravila iz Uslova Korištenja, dijelom ili cijelosti, nehotice ili sa namjerom, Webpage.ba zadržava pravo da korisniku zabrani i onemogući pristup Webpage.ba web stranici i da uradi terminaciju korisničkih usluga bez prethodne najave.


KONTAKT - Webmaster info@webpage.ba

© Webpage.ba 2010-2023. Sva prava zadržana.
Webpage.ba logo

Webpage.ba - Izrada web stranica i web hosting

info@webpage.ba
podrska@webpage.ba
M: +387 62 016 016
A: Mustafe Hukića 7, 75000 Tuzla, FBiH
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
EV SSL Certificate

Back To Top